Harley-Davidson® Gdańsk
ul. Miałki Szlak 4/8, 80-717 Gdańsk, Polska,
NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

III edycja ŚWIEĆ PRZYKŁADEM NOCĄ Z MOTOR CENTRUM 29.09.2017

Kolejna edycja odblaskowej, motocyklowej parady w Gdańsku przed nami! Przyłącz się do akcji ze swoim jednośladem i świeć przykładem razem z nami!

Rozświetlmy Trójmiasto na 22 kilometrach!
Czekamy na Was 29 września od godziny 17:00.

Rozkład imprezy:
➡ 18:00 - Start imprezy. Pokaz nowych modeli Harley-Davidson 2018. Szkolenia z Pierwszej Pomocy - do zdobycia kamizelki odblaskowe.
➡ 19:00 - Koncert zespołu "MECHANISM"
➡ 20:15 - Formowanie kolumny przejazdowej
➡ 20:30 - Wyjazd motocyklistów
➡ 21:30 - Powrót do salonu Harley-Davidson Gdańsk
➡ 21:40 - Koncert zespołu "MECHANISM"
➡ 23:00 - Zakończenie imprezy


Nie martwcie się o jedzenie, karmić będą najlepsze trójmiejskie food trucki!

Akcja objęta została patronatem honorowym Prezydenta Miasta Gdańsk http://www.gdansk.pl/
Akcja organizowana jest przez Motor Centrum i współorganizowana przez grupę Motopozytywni Trójmiasto, we współpracy z Fundacją Jednym Śladem.
Sponsorem akcji jest BGŻ PNB Paribas oraz Generali T.U. S.A.
Partnerzy wspierający: Paradox, Mechanism. Patroni medialni: Radio Gdańsk, Trójmiasto.pl, Północna.tv., Wyborcza.pl

REGULAMIN IMPREZY „Świeć Przykładem Nocą"
W dniu 29.09.2017 r w Gdańsk
1. Warunkiem uczestnictwa w imprezie „Świeć przykładem nocą” jest przestrzeganie zasad niniejszego regulaminu i ustalonego programu imprezy.
2. Uczestnicy imprezy mogą przebywać w miejscach wyznaczonych przez organizatora.
3. Osoby przebywające na terenie imprezy mają obowiązek stosowania się do zaleceń służby porządkowej, mającej na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.
4. Uczestnicy parady motocyklowej zobowiązani są do posiadania elementów odblaskowych takich jaki: kamizelki odblaskowe, pasy odblaskowe lub inne materiały odblaskowe.
5. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do przestrzegania przepisów prawa o ruchu drogowym. Dla sprawnego i bezpiecznego przejazdu wymagana jest pełna dyscyplina i podporządkowanie się poleceniom Organizatorów.
Organizatorzy i służby porządkowe Organizatorów są oznakowani kamizelkami wyróżniającymi się kolorystycznie spośród innych kamizelek.
6. Osoby uczestniczące w imprezie obowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych uczestników, a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, a także podporządkowywać się poleceniom oznakowanych członków służby informacyjnej i służby porządkowej organizatora.
7. Na teren imprezy nie będą wpuszczane osoby: nietrzeźwe, będące pod wpływem środków odurzających, zachowujące się agresywnie.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione na terenie imprezy.
9. Każdy uczestnik prowadzący pojazd (motocykl, skuter, quad) musi posiadać ze sobą uprawnienia do kierowania tym pojazdem, a także musi poruszać się w kolumnie w pełnym posiadanym przez siebie ubraniu motocyklowym oraz założonym i zapiętym kasku. Powyższe dotyczy również pasażerów ww. pojazdów.
Każdy pojazd biorący udział w imprezie powinien być dopuszczony do ruchu i sprawny technicznie, posiadać ważne badania
techniczne.
10. Zabrania się prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu i innych środków odurzających.
11. Sposób jazdy:
- grupę prowadzi Prowadzący wyznaczony przez Organizatora
- grupę zamyka Zamykający wyznaczony przez Organizatora
Jedziemy w kolumnie - "na zakładkę/szachownicę", w miarę blisko, ale zachowując bezpieczne odstępy od innych uczestników. Uczestnicy imprezy są zobowiązani zachować szczególną ostrożność podczas jazdy w kolumnie. Obowiązuje zakaz wzajemnego wyprzedzania.
Zajmujemy tylko jeden pas ruchu. Prędkość podczas przejazdu będzie dostosowana do warunków drogowych i możliwości przemieszczania się grupy, ale cały czas obowiązuje stosowanie się do przepisów Ruchu Drogowego.
Ewentualną awarię motocykla uczestnik imprezy powinien sygnalizować poprzez zjechanie na pobocze i uniesienie w górę prawej ręki. Inni uczestnicy przejazdu widząc taką sygnalizację powinni zachować od omijanego pojazdu bezpieczną odległość.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody komunikacyjne spowodowane przez uczestników przejazdu. Każdy uczestnik ponosi odpowiedzialność cywilną i karną za spowodowane przez siebie szkody komunikacyjne lub wykroczenia drogowe.
13. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.
14. WSZYSTKIE OSOBY NIE STOSUJĄCE SIĘ DO POWYŻSZEGO REGULAMINU ZOSTANĄ NATYCHMIAST WYKLUCZONE Z IMPREZY PRZEZ ORGANIZATORA, POLICJĘ LUB SŁUŻBY PORZĄDKOWE ORGANIZATORA.