Polityka prywatności

Polityka prywatności

Zapewniamy, że ochrona Państwa prywatności podczas korzystania z niniejszej strony internetowej, w tym ochrona przekazanych przez Państwa danych osobowych, jest dla nas bardzo istotna. Dlatego dołożymy niezbędnych starań w celu zapewnienia koniecznej ochrony w tym zakresie. Informujemy także, że korzystanie z niniejszej strony internetowej oznacza akceptację przez Państwa zasad jej działania.

Serwis www.harley-davidson-gdansk.pl jest własnością firmy Motor Centrum Sp. z o.o. Z polityki prywatności można się dowiedzieć, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy i udostępniamy informacje, przekazane nam za pośrednictwem serwisu internetowego. Prosimy o zapoznanie się z naszą polityką prywatności przed rozpoczęciem korzystania z naszej strony i przekazaniem jakichkolwiek danych za jej pośrednictwem.

Informacje o administratorze danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest [Motor Centrum Sp. z o.o. z siedzibą
w Gdańsku 80-717, ul. Miałki Szlak 4/8, tel. 58 321 88 00. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000056829, NIP 583-25-80-298, REGON 191735450, Kapitał zakładowy 2 772 000,00 PLN. Spółka posiada Przedstawiciela Administratora Danych osobowych, z którym możecie się Państwo kontaktować pod adresem mailowym: rodo@motorcentrum.pl

Wykorzystywanie plików „cookies” – gromadzenie danych anonimowych 

Niniejsza strona internetowa, tak jak większość stron tego typu, wykorzystuje pliki „cookies”. Pliki „cookies” są to niewielkie pliki, najczęściej tekstowe, zapisywane na urządzeniu,
za pośrednictwem którego Państwo odwiedzają naszą stronę. W plikach „cookies” zapisane są ustawienia internetowe, które pozwalają m.in. „rozpoznać” Państwa przy ponownej wizycie na naszej stronie. Stosowanie plików „cookies” ma na celu zapewnienie prawidłowej funkcjonalności naszej strony i dostosowania jej do Państwa preferencji i potrzeb, np. poprzez prezentowanie Państwu reklam uwzględniających Państwa zainteresowania lub zaniechanie ponownego prezentowania tej samej reklamy. 

Czas przechowywania Państwa danych osobowych w plikach cookies zależy od ich rodzaju oraz ustawień przeglądarki na urządzeniu końcowym. W ramach strony internetowej Motor Centrum Sp. z o.o. stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 

Poniżej przedstawiamy informację, jak zmienić ustawienia dotyczące „cookies” w przykładowych przeglądarkach internetowych: 

· dla przeglądarki Microsoft Internet Explorer

· dla przeglądarki Mozilla Firefox

· dla przeglądarki Google Chrome

· dla przeglądarki Opera

Pliki cookies wykorzystywane są przez Motor Centrum Sp. z o.o. w następujących celach:

- Celach związanych z oceną funkcjonowania strony internetowej, ulepszaniem treści zamieszczonych na stronie, analizowaniem sposobów, w jakie odwiedzający korzystają z niniejszej strony oraz określeniem, czy dany odwiedzający przegląda oferowany produkt czy odesłanie,

- Zapewnienia odwiedzającym zwiększonej funkcjonalności podczas odwiedzin na niniejszej stronie lub w trakcie korzystania ze strony,

- Prowadzenia anonimowych statystyk dotyczących użytkowników strony za pośrednictwem narzędzi Google Analytics oraz Facebook Pixel,

- Wyświetlania i personalizacji reklam w innych serwisach, w szczególności w wyszukiwarce Google oraz na platformach społecznościowych jak Facebook, również z wykorzystaniem w.w. statystyk oraz w zakresie tzw. remarketingu. Przykładowo, użytkownik, który odwiedził niniejszą stronę może częściej widywać reklamy Administratora na innych stronach oraz wyszukiwaniach Google.


Linki do zewnętrznych stron internetowych 

W przypadku gdyby niniejsza strona internetowa zawierała odesłania (linki) do stron internetowych podmiotów zewnętrznych informujemy, że nie ponosimy odpowiedzialności za funkcjonowanie, czy politykę prywatności, takich zewnętrznych stron internetowych. Ponadto informujemy, że tego typu podmioty zewnętrzne na swoich stronach internetowych również mogą wykorzystywać pliki cookies. 


Przetwarzanie danych osobowych 

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej. Za pośrednictwem niniejszej strony internetowej Państwa dane osobowe gromadzone są jedynie wówczas, gdy zostaną przez Państwa podane, np. w celu uzyskania od nas informacji zwrotnej, czy umówienia jazdy testowej. Dane te wykorzystujemy jedynie w celach wskazanych w udostępnionych klauzulach informacyjnych. 


Klauzula informacyjna 

W przypadkach, gdy pliki cookies oraz ewentualnie inne dane, takie jak na przykład dotyczące urządzenia, za pomocą którego korzystają Państwo ze strony stanowią w świetle prawa dane osobowe będzie miała do nich zastosowanie poniższa klauzula informacyjna: 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Administratorem podanych przez Państwa danych osobowych jest [Administratorem Państwa danych osobowych będzie [Motor Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 80-717, ul. Miałki Szlak 4/8, tel. 58 321 88 00. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000056829, NIP 583-25-80-298, REGON 191735450, Kapitał zakładowy 2 772 000,00 PLN („Administrator Danych Osobowych). W sprawach dotyczących danych osobowych przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych mogą Państwo wysłać wiadomość na adres e-mail: rodo@motorcentrum.pl. 


Państwa dane osobowe będą przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego i unijnego. Podanie danych osobowych nie będących plikami koniecznymi dla działania strony jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego korzystania z zawartości strony. Państwa dane będą przetwarzane w celu spersonalizowania dostępnych dla Państwa treści umieszczonych na naszej stronie internetowej oraz zwiększenia możliwości korzystania przez Państwa z funkcjonalności strony. Państwa dane osobowe mogą być wykorzystywane także dla celów analitycznych i statystycznych lub w celu marketingu produktów i usług Motor Centrum Sp. z o.o.. Przetwarzanie powyższych danych odbywa się w ramach prawnie dozwolonego i uzasadnionego interesu administratora danych osobowych (tj. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO”). 

Odbiorcami Państwa danych mogą być wybrani pracownicy Administratora Danych Osobowych a także zewnętrzni dostawcy usług (np. dostawcy usług IT, podmioty zajmujące się wsparciem technicznym strony internetowej), w zakresie w jakim biorą oni udział w procesie przygotowywania, aktualizacji i zarządzania stroną internetową. W przypadku działań marketingowych odbiorcami danych mogą być dodatkowo domy mediowe, agencje reklamowe, podmioty świadczące usługi marketingowe (w tym ich wybrani pracownicy i współpracownicy), w zakresie w jakim biorą udział w działaniach marketingowych Motor Centrum Sp. z o.o.. 

Zwracamy uwagę, iż definicja odbiorców danych zawarta w RODO jest bardzo szeroko, stąd tak szeroki zakres potencjalnych odbiorców został opisany powyżej. Tym niemniej Państwa dane będą przekazywane jedynie tym osobom i podmiotom, które zgodnie z prawem będą uprawnieni otrzymywać takie dane. Macie Państwo prawo: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwagi na Państwa szczególną sytuację lub w celach marketingu bezpośredniego, a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie bez wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania. 

Podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO. 

W razie uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. 

Zmiana Polityki prywatności 

Niniejsza polityka bezpieczeństwa podlega okresowej aktualizacji, a jej najnowsza wersja będzie publikowana na stronie internetowej, dlatego prosimy Państwa o regularne sprawdzania treści naszej Polityki prywatności.